top of page

במהלך המפגשים שלי עם נערה או נער, אני פותח בפניהם הזדמנות להביא לידי ביטוי את אישיותם הייחודית.
התוצר הוא סרט המביא לעולם את קולם הכנה - פורטרט שישאר כמזכרת רבת ערך לתקופה משמעותית בחייהם.

Bar & Bat Mitzva Portraits
Space Jam Tefilin.mp4
07:37
צפייה בסרטון
גיא קאופמן - סרט בר מצווה
08:05
צפייה בסרטון
הקול קול נעמן - נעמן שיח בר מצווה
09:39
צפייה בסרטון
Zev Papernick - Practice Makes Perfect
11:40
צפייה בסרטון
צפייה בסרטון
צפייה בסרטון
צפייה בסרטון
צפייה בסרטון
bottom of page